fbpx skip to Main Content

NAJVIŠE
STANOVNIKA
NA SVIJETU
IMAJU

1. KINA

2. INDIJA

3. DIJABETES

4. SAD

5. INDONEZIJA

Šta je dijabetes?

Šećerna bolest ili dijabetes (lat. diabetes mellitus), poremećaj je povećavanja razine šećera u krvi žlijezde gušterače (pankreasa). Koji se događa kada gušterača prestane potpuno ili djelomično proizvoditi hormon inzulin ili proizvedeni inzulin nije djelotvoran u organizmu. U tom slučaju stanice ne dobivaju hranu potrebnu za život.

dijabetes

Dijabetes je nezarazna, kronična bolest, koja sve više poprima socijalno-ekonomski značaj masovne bolesti i odavno je prestala biti individualni problem samog bolesnika.

Najbolja potvrda za ovo je činjenica, da od šećerne bolesti boluje 2-5% cjelokupnog čovječanstva. Smatra se, da na svaka dva otkrivena pacijenta postoji po jedan neotkriveni, što znači da je realan postotak oboljelih daleko veći.

Bolest je kronična i doživotna, a najveći problem predstavljaju komplikacije, koje se javljaju učestalo, posebno u pacijenata sa loše reguliranim nivoom šećera u krvi. Komplikacije su posljedica promjena na krvnim žilama različitih organa. Tako da kod nekih pacijenata nalazimo promjene na očima, u drugih na srcu, na bubrezima, a u velikom broju nailazimo na komplikacije perifernih žila i živaca.

Danas, više od 380 miliona ljudi ima ovu bolest. Do 2030. godine ta brojka bi mogla narasti na više od 550 miliona. U cijelom svijetu, nedostatak svijesti o dijabetesu, nezdrav način života ili nedostatan pristup skrbi znače da će milioni ljudi ostati bez vida, biti podvrgnuti amputacijama ili će prerano umrijeti zbog komplikacija vezanih za povećan nivo šećera u krvi.

Dijabetes: Simptomi, komplikacije, tretman, rizici

IZDVOJENO

Nefrogeni Dijabetes Insipidus

Nefrogeni dijabetes insipidus

Šećerna bolest izaziva povišene nivoe šećera u krvi, ali nefrogeni dijabetes insipidus je posljedica problema kod bubrega.
Krvni Pritisak

Povišen krvni pritisak

Povišen krvni pritisak je tihi ubica – nećete znati da ga imate ukoliko ga ne provjerite. Mjerite ga redovno ili barem jednom u dvije godine najmanje
Alkohol

Da li alkohol i dijabetes mogu zajedno?

Alkohol ima mali učinak na nivo šećera u krvi ali je neophodno da pri konzumiranju izmjerite svoj nivo jer se efekti veoma malo razlikuju od hipoglikemije
Hrana I Zabava

Hrana i zabava

Dijabetes ne znači da hrana i zabava ne idu zajedno, da nikada ne možete ići na rođendanske zabave ili izlaziti u omiljene restorane.
Back To Top